Klantenservice

Kunnen wij je helpen?
010 - 285 71 77

Vandaag open tot 18:00

Levering

Levering

PostNL Zodra wij je bestelling en betaling hebben ontvangen gaan wij er direct mee aan de slag. Alle artikelen worden verzameld en ingepakt. Vervolgens wordt de bestelling voor verzending aangeboden aan PostNL. Bestellingen vanaf €50 worden gratis verzonden.

Op het moment dat de bestelling bij ons weggaat, ontvang je van ons een e-mail met Track & Trace gegevens. Je kunt de bestelling volgen via de PostNL website of de PostNL app (download in de App Store of in de Google Play Store).

Bestel op dinsdag t/m zaterdag vóór 16:00 en je bestelling wordt dezelfde dag nog verzonden (Nederlandse feestdagen uitgezonderd).

Bestel voor 16.00 uur op Eerste bezorging op
Maandag Woensdag
Dinsdag Woensdag
Woensdag Donderdag
Donderdag Vrijdag
Vrijdag Zaterdag
Zaterdag Dinsdag
Zondag Woensdag

Levering buiten Nederland

Er wordt uitsluitend in Nederland en België bezorgd. Bij levering in België betaal je geen importbelasting over je zending. Meer informatie hierover vind je op financien.belgium.be

Nalevering

Hoewel we over een uitgebreide voorraad beschikken, kan het gebeuren dat een artikel uitverkocht is. In dit geval krijg je bij de voorraadcontrole tijdens het afrekenen een melding. Je krijgt dan de keuze het artikel te laten vervallen of het artikel na te laten leveren. Aan de nalevering zijn geen extra verzendkosten verbonden. Zodra het artikel in ons magazijn binnenkomt, zal deze automatisch naar je worden verzonden.

Leveringsvoorwaarden

Naast de algemene voorwaarden zijn onderstaande voorwaarden van toepassing op al onze leveringen:

Levering gebeurt op de plaats die bij de overeenkomst is bepaald. De kosten van het transport en de verpakking komen steeds voor rekening van KOK watersport.

De opdrachtgever dient de bij aflevering aanwezige tekorten en/of beschadigingen binnen 8 dagen na de levering rechtstreeks schriftelijk aan KOK watersport te melden, bij gebreke waarvan KOK watersport gerechtigd is om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen.

  1. De door KOK watersport opgegeven leveringstermijn gaat in op het moment dat de benodigde mallen, tekeningen, vergunningen, machtigingen of overeengekomen vooruitbetalingen zijn ontvangen. De opgegeven tijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige verrichting van de overeengekomen diensten dient KOK watersport derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
  2. In geval van faillissement, surseance van betaling of bij beslaglegging bij de opdrachtgever is KOK watersport gerechtigd om de levering zonder nadere aankondiging te beëindigen of op te schorten.
  3. KOK watersport is gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan, indien deze laatste in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, ook indien de opdrachtgever ten gevolge van overmacht niet kan afnemen, een en ander onverminderd het recht van KOK watersport de koopprijs en/of volledige schadevergoeding op te kunnen eisen.
  4. In het geval van een weborder via kokwatersport.nl met een verzending via PostNL, is het risico van de goederen tijdens transport vanaf het moment van overhandiging aan transporteur tot het moment van aflevering voor KOK watersport. In alle andere gevallen is het risico van de goederen tijdens het transport voor de opdrachtgever en wel vanaf het moment dat de goederen het bedrijfsterrein van KOK watersport hebben verlaten.
  5. Door KOK watersport vervaardigde of aangepaste goederen, onderdelen e.d. zijn gebaseerd op van de opdrachtgever verkregen maatvoering, inclusief latere wijzigingen. Bij aflevering wordt de opdrachtgever geacht de goederen te hebben geïnspecteerd en goed bevonden, tenzij deze binnen 8 dagen schriftelijk reclameert.